Zpátky na seznam článků

Zpráva předsedy Smírčí komise MK

Vážení členové Mladých konzervativců, podle ustanovení čl. 13 odst. 10 Stanov Mladých konzervativců (dále jen MK) Vám podávám tuto zprávu…

Vážení členové Mladých konzervativců,

podle ustanovení čl. 13 odst. 10 Stanov Mladých konzervativců (dále jen MK) Vám podávám tuto zprávu předsedy Smírčí komise MK. Smírčí komise byla na XXII. Kongresu MK dne 27. února 2016 zvolena ve složení: předseda Jan Tecl, Petra Sádlová, Renata Holcová, Ivo Heger a Jan Pilař. Zprávu Vám předkládám se zpožděním.

Veden snahou o co nejvěrnější zprávu předsedy a vzhledem k bouřlivé atmosféře posledních dní v MK jsem vyčkával, zda bude podána nějaký podnět či odvolání, které by Smírčí komise MK měla řešit. Věřím však, že vzhledem k okolnostem tento můj postup omluvíte.

Krátce po svém zvolení obdržela Smírčí komise MK podnět pocházející od člena Regionálního klubu (dále jen RK) MK Ostrava ohledně tvrzené neplatnosti Sněmu RK MK Ostrava konaného dne 24. února 2016, která měla být založena hlasováním osoby, která nebyla členem RK MK Ostrava. Smírčí komise MK se marně pokusila o smírné vyřešení věci, obstarala si podklady nezbytné pro své rozhodnutí a následně podnět projednala na svém jednání dne 25. března 2016. Na tomto jednání došla na základě podkladů od hlavní kanceláře MK k závěru, že dotyčná osoba byla členem RK MK Ostrava a výkon jejích členských práv tedy nemohl založit neplatnost Sněmu RK MK Ostrava konaného dne 24. února 2016.

Vždycky jsem s nadsázkou říkal, že úspěšná Smírčí komise je taková, která se nemusí sejít. V tomto funkčním období se nám to skoro podařilo. Doufám, že v příštím funkčním období se nám to opět podaří tak, jako to bylo již dříve. Jan Tecl předseda Smírčí komise MK.

 

Jan Tecl

 

zprava_predsedy_smrk_171201