Zpátky na seznam článků

XXV. Kongres MK

Odložení XXV. Kongresu MK

Vážení členové Mladých konzervativců, 

v souladu se Stanovami MK (zejm. čl. 8, odst. 2 a čl. 6 odst. 2 a 4) a na základě § 250 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., dle nějž je možné Kongres MK, jakožto nejvyšší orgán spolku a jeho zasedání/konání, odvolat či odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno, jménem Ing. Milana Vyskočila je konání Kongresu MK odloženo na 14. 12. 2019. Místo a čas konání zůstává neměnné, tedy 10:00 do prostor Úřadu městské části Praha 8, Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8- Libeň.