Pokyny k vytápění HK

Obsluha vytápěcích elektrických kotlů

  • záruční listy od obou kotlů + návod k použití je založen v Hlavní kanceláři MK v šanonu „Důležité dokumenty MK“
  • kotle se musí pravidelně dopouštět, tj. vodou z připojené hadice, a to do hodnoty 1 -1,5; kterou ukazuje rafička na displeji
  • při klesnutí hodnoty, tj. klesnutí objemu vody v kotli pod kritickou hranici (rafička klesne pod 1) dochází k přepnutí kotle do režimu „porucha“ a dojde k jeho zastavení (i čerpadla) a netopí se – po opětovném dopuštění se však kotel znovu sám přepíná do obvyklého režimu
  • v místě pod kotlem (pravý dolní roh) se nachází tlačítko, které kotel úplně vypíná
  • na displej na kotli se nešahá – teplota se reguluje pomocí termostatů umístěných v prostorách HK